Skrypt ogłoszeniowy NOTICE 1.5


Wróć do spisu aktualności

Informacje dla kierowców

20-08-2017

 

 

 

 

 

Informacje dla kierowców

 

Obowiązuje ruch lewostronny. Obowiązkowe jest zapinanie pasów bezpieczeństwa na przednich i tylnych siedzeniach. Rozmowa przez telefon komórkowy podczas prowadzenia pojazdu jest zabroniona. Dopuszczalny poziom alkoholu we krwi kierującego pojazdem wynosi 0,8 promila. Zielona karta nie jest dokumentem obowiązkowym, nadal jednak służy ona za dowód ubezpieczenia i w razie wypadku ułatwia uzyskanie odszkodowania; pożądane jest wykupienie ubezpieczenia AutoCasco. W Wielkiej Brytanii polisa ubezpieczeniowa wykupywana jest na kierowcę, a nie na pojazd, jak w Polsce. Dlatego też poruszanie się samochodem użyczonym może wywoływać wątpliwości co do zakresu posiadanego ubezpieczenia. Dopuszczalne jest poruszanie się samochodem zarejestrowanym w innym państwie UE przez 6 miesięcy. Jednak w przypadku osób posiadających zwykłe miejsce zamieszkania w Wielkiej Brytanii (habitual residence), władze miejscowe wymagają zarejestrowania pojazdu zaraz po sprowadzeniu go na obszar Wielkiej Brytanii. Niedopełnienie obowiązku zarejestrowania pojazdu w Wielkiej Brytanii powoduje sankcje w postaci wysokich kar pieniężnych. Osoby przyjeżdżające do Wielkiej Brytanii z zamiarem zamieszkania zobowiązane są do wymiany polskiego prawa jazdy na brytyjskie po upływie 3 lat od momentu osiedlenia się w Wielkiej Brytanii bądź w momencie ukończenia 70 roku życia. W tym celu należy skontaktować się z lokalnym urzędem ds. komunikacji i praw jazdy - DVLA (Driving and Vehicle Licensing Agency, Swansea, SA99 1BT, www.dvla.gov.uk). Szczegółowe informacje na temat zawodowych praw jazdy dostępne są na stronie www.dft.gov.uk/dvla
Duże brytyjskie miasta, szczególnie Londyn, mają znaczne natężenie ruchu i sporą trudność może stanowić znalezienie miejsca parkingowego. Zaleca się korzystanie bardzo dobrze rozwiniętego transportu publicznego.
Zasady parkowania w Londynie: ciągła żółta linia - pojedyncza oznacza zakaz zatrzymywania się i postoju w godzinach określonych na znaku (zazwyczaj do 18.30), zatrzymanie się w celu odebrania lub wysadzenia pasażerów jest dopuszczalne. Podwójna żółta linia oznacza całkowity zakaz zatrzymywania się i postoju. Ciągłe czerwone linie- pojedyncza oznacza zakaz zatrzymywania się i postoju w godzinach określonych znakiem, podwójna - bezwzględny zakaz zatrzymywania się i postoju. Clearways- w strefie tak oznaczonej obowiązuje całkowity zakaz zatrzymywania się oraz postoju. Stawki mandatów za nieprawidłowe parkowanie wynoszą od 60 do 80 GBP w zależności od strefy miasta. W niektórych strefach policja ma prawo założyć blokadę na koła.
W Londynie obowiązuje opłata za wjazd samochodem do centrum miasta, tzw. congestion charge. Wynosi ona 11,5 GBP dziennie.

 

źródło msz.gov.pl

Strzałka w górę