Skrypt ogłoszeniowy NOTICE 1.5


Wróć do spisu aktualności

Wjazd i pobyt na terenie UK

20-08-2017

Wjazd i pobyt na terenie UK

 

 

          Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej. Dokumentem podróży uprawniającym do wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Wielkiej Brytanii jest ważny paszport lub dowód osobisty. Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i czy pozwala na stwierdzenie tożsamości (szczególną uwagę należy zwrócić na aktualność zdjęcia). Odnotowuje się sytuacje, w których obywatelom RP posługującym się dowodami osobistymi zgłoszonymi wcześniej jako utracone, na przejściu granicznym w Wielkiej Brytanii dokumenty zostają zatrzymane. W związku z tym przypominamy, że dowód osobisty lub paszport raz zgłoszony jako utracony zostaje w systemie anulowany i odnaleziony po pewnym czasie nie umożliwia dalszego wykorzystania przy przekraczaniu granicy.

Nie ma obowiązku meldunkowego.

 

źrodło: www.msz.gov.pl

Strzałka w górę